Omdat er steeds meer mensen in stedelijke gebieden wonen, gaat het onderzoekscentrum de komende jaren uitzoeken hoe dat verband in elkaar steekt en wat kan helpen om de mentale gezondheid van stedelingen te verbeteren. Hoogleraar klinische psychologie Claudi Bockting, samen met hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie Reinout Wier directeur van het centrum, vertelt over de plannen.

Ben je een plattelands- of stadsmens? Stel jezelf deze 5 vragen

Ben je een plattelands- of stadsmens? Stel jezelf deze 5 vragen

Er zijn mensen die hun hele leven blijven twijfelen of ze nou een plattelands- of stadsmens zijn. St...

Lees verder

Kunnen stadsmensen maar beter naar het platteland verhuizen?

‘Zeker niet. Dat er een verband is tussen wonen in de stad en de meest voorkomende psychische aandoeningen – angst, depressie en verslaving – hoeft niet te betekenen dat een stadse omgeving die aandoeningen veroorzaakt. Er zijn ook aanwijzingen dat psychisch kwetsbare mensen vaker naar de stad verhuizen. In de stad is het wel uitdagender om mentaal gezond te blijven, maar sommige mensen floreren er juist.’

Wat zijn de belangrijkste risicofactoren van wonen in de stad?

‘We vonden bijvoorbeeld dat luchtvervuiling en geluidsoverlast vaker samengaan met depressie. Maar om goed te begrijpen wat wonen in de stad doet met je mentale gezondheid, moeten we alle factoren samen bestuderen: iemand zal niet direct depressief worden van lawaai, maar de stress die het veroorzaakt kan andere problemen wel versterken.’

Wat kun je als stadsbewoner doen om psychisch gezond te worden of te blijven?

‘Ons onderzoek richt zich niet zozeer op de vraag wat je zelf kunt doen om je mentale gezondheid te verbeteren, maar op wat we sámen kunnen doen. We zijn immers geen eilandjes. Dat gaan we de komende tijd uitzoeken met een aantal deelprojecten. Zo willen we nagaan of het mentale welzijn verbetert als jongeren en ouderen samenwonen in woongroepen door een groter gevoel van verbinding.
Van groene parken weten we dat ze een beschermende werking hebben, net als een groter gevoel van verbinding met buurtgenoten. Maar daar een advies aan verbinden is niet zo simpel. Zo moet een park wel veilig voelen om er profijt van te hebben. En er zijn ook individuele verschillen: niet iedereen zit te wachten op meer contact met mensen uit de buurt.’

Training Depressie beter begrijpen
Training

Training Depressie beter begrijpen

  • Leer depressie beter begrijpen aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten
  • Ontdek welke eerste stappen je kunt zetten om beter met je depressie om te gaan
  • Inspirerende sessies met video en achtergrondartikelen
Bekijk de training
Nu maar
45,-
Advancing urban mental health research. From complexity science to actionable targets for intervention, The Lancet Psychiatry, oktober 2021