Alle deelnemers kregen vragenlijsten voorgeschoteld om hun persoonlijkheid en bewegingsniveau te bepalen. Na een paar jaar werd dat herhaald. Geanalyseerd werd in hoeverre hun persoonlijkheid was veranderd, en of dat samenhing met hun sportiviteit.

Kalmeer je lichaam, kalmeer je geest
Training

Kalmeer je lichaam, kalmeer je geest

  • Leer je omgaan met overprikkeling en overspoeling 
  • Ontwikkel je meer lichaamsbewustzijn
  • Creëer je meer balans met behulp van de polyvagaaltheorie
Bekijk de training
Nu maar
69,-

Gemiddeld genomen bleken de deelnemers met het ouder worden minder neurotisch en meer gewetensvol te worden, maar ook minder extravert, vriendelijk en open. De fysiek actieve types bleken echter minder te veranderen dan de minder beweeglijke types. Ze bleven vooral extraverter dan de minder beweeglijken.

Mogelijke oorzaak van dat effect: de stoffen die bij bewegen vrijkomen in het brein maken dat we positieve gevoelens blijven ervaren.

Physical activity and personality development across adulthood and old age: Evidence from two longitudinal studies, Journal of Research in Personality, april 2014