Relaties

Excuses zijn de smeerolie van onze samenleving. Laat iemand u zonder af te bellen zitten op een afspraak, dan wordt u boos. Maar biedt diegene vervolgens zijn excuses aan, dan doet dat wonderen: u vergeeft en vergeet, en zet het contact weer op de oude voet voort.

Maar niet alleen dát iemand zijn excuses aanbiedt, ook hoe en wanneer hij dat doet, is van groot belang. Onderzoekers uit het Amerikaanse Ohio lieten mensen gedurende zes maanden bijhouden wanneer iemand hen had gekwetst. Op wat voor manier waren er excuses aangeboden, en hoe waren die ontvangen?

Vooral de excuses die pas enige tijd na de kwetsing waren gemaakt, bleken een heilzaam effect te hebben gehad, aldus de ondervraagden. Volgens de onderzoekers komt dit doordat de beledigde partij dan eerst de tijd had gekregen uit te leggen wat hij precies vervelend vond aan het gedrag van de ander. De gekwetste wilde daarnaast ook het gevoel krijgen dat de ander begreep hoe hij zich voelde. En pas als er ook letterlijk ‘het spijt me’ was gezegd, werden de verontschuldigingen écht geaccepteerd.

Journal of Experimental Social Psychology, februari 2005