De onderzoekers vroegen 424 mensen hoe goed ze sliepen en keken hoe ze scoorden op de Big Five, de karaktertrekken die levenslang relatief stabiel blijven. Hun conclusies:

Wat is je Big Five-persoonlijkheidstype?
TEST
Doe de test »

Wat is je Big Five-persoonlijkheidstype?

Wie hoog scoort op…
...emotionele stabiliteit
slaapt vaak goed. Deze mensen worden ‘s nachts minder vaak wakker, en als dat gebeurt slapen ze snel weer in. De onderzoekers denken dat dat komt doordat zulke mensen hun eigen emoties goed kunnen herkennen en reguleren.
…neuroticisme valt vaker moeilijk in slaap. Waarschijnijk komt dat doordat deze mensen vaak bang zijn dat ze wakker zullen blijven en de volgende dag slecht zullen functioneren. Hierdoor wordt inslapen meer beladen.
…consciëntieusheid heeft relatief goede slaapgewoonten en dat werkt als bescherming tegen slaapproblemen. Deze mensen gaan bijvoorbeeld op vaste tijden naar bed, hebben een rustgevend ritueel en zetten tv of smartphone op tijd uit.
…openstaan voor nieuwe ervaringen slaapt vaak slechter. Waarschijnlijk komt dat door hun rommelige slaapgewoontes; ze hebben vaak ’s avonds nog afspraken, of ondernemen tot laat op de avond dingen.

Associations between sleep disturbances, personality, and trait emotional intelligence, Personality and Individual Differences, maart 2017