Hebben mensen die porno kijken een belabberd seksleven? Hangt ervan af of het mannen of vrouwen zijn, ontdekten Amerikaanse onderzoekers toen ze stellen ondervroegen over hun pornogebruik. Als alleen de man porno keek, bleek zowel de man als vrouw meestal niet erg tevreden over hun bedprestaties. Terwijl vrouwelijke pornoconsumptie juist vaak samenging met meer tevredenheid, vooral bij de vrouw.

Hoera! We bestaan 40 jaar

En dat vieren we met winacties en gratis downloads, 40 dagen lang. Feest je mee?

Ja, ik feest mee

Het type vrouw dat porno kijkt heeft gemiddeld meer libido, constateerden de onderzoekers, en dat kan de extra tevredenheid in bed verklaren. Het is ook mogelijk dat ze samen met haar man kijkt, wat positief uitpakt. Mannelijk pornogebruik kan juist leiden tot afstandelijkheid in bed, wanneer de vrouw het afkeurt.

Pornography use, Journal of Sex Research, nog te verschijnen