Positief denken helpt tegen parkinson, suggereert nieuw breinonderzoek. Parkinsonpatiënten die dachten dat ze het parkinsonmedicijn L-Dopa slikten, terwijl het in werkelijkheid een placebo was, knapten evenveel op als patiënten die het echte geneesmiddel kregen. Beide groepen presteerden even goed in een computerspel dat draaide om het verkrijgen van beloningen; een vaardigheid die bij parkinsonpatiënten sterk afneemt doordat in hun hersenen te weinig van de beloningsstof dopamine wordt geproduceerd. Dopamine zet ons in het dagelijks leven aan tot allerlei handelingen, maar doordat parkinsonpatiënten er een tekort aan hebben, worden ze initiatiefloos en depressief.

L-Dopa zorgt ervoor dat de hersencellen van parkinsonpatiënten meer dopamine gaan produceren, maar nu blijkt dus dat puur een positieve verwachting al genoeg is om hun brein meer dopamine te laten aanmaken.Volgens de onderzoekers bewijst dit dat louter positieve emoties de ziekte al kunnen afremmen. Ze pleiten er dan ook voor parkinsonpatiënten vaker in situaties te brengen die positieve gevoelens oproepen.

Mind matters: Placebo enhances reward learning in Parkinson’s disease, Nature Neuroscience, december 2014