Brein

Soms presteer je beter door niet na te denken maar direct op je instinct af te gaan, zeggen Britse wetenschappers. Proefpersonen moesten uit een scherm met 650 identieke symbolen het symbool kiezen dat er niet bij hoorde. Dit was anders gedraaid. Je zou verwachten dat ze het beste presteerden als ze langer mochten kijken, maar uit het onderzoek bleek het tegendeel: als ze slechts een fractie van een seconde hadden, presteerden ze beter dan wanneer ze één of anderhalve seconde mochten kijken. Dit verschil verdween als ze vier seconden kregen.

Hoe dat kan? In je brein is sprake van instinctieve, onbewuste en van hogere, bewuste cognitieve processen. Stel je voor dat het appels betreft. Het onbewuste systeem ziet een anders gedraaide appel direct als een ander voorwerp, maar wordt overruled door het bewuste systeem dat de twee objecten in eerste instantie nog steeds als hetzelfde ziet. Een appel blijft immers een appel, of je hem nu van opzij of van boven ziet. En zo wordt een correct antwoord terzijde geschoven. Op het moment dat er meer tijd is, wordt deze fout weer gecorrigeerd door het bewuste.

Current Biology, januari 2007