Waarom bestaat linkshandigheid? Omdat het evolutionair voordeel oplevert, luidt een van de antwoorden. Linkshandigen zouden in gevechten vaker verrassende slagen uitdelen. Daardoor hebben ze meer kans een hoge status te verwerven en veel kinderen te verwekken, die dan vaak ook linkshandig zijn.

Om deze ‘gevechtshypothese’ te onderzoeken, bezocht de Groningse promovenda Sara Schaafsma een traditioneel Papoea-gebied in Indonesië. Daar werden tot voor kort nog man-tegen-manoorlogen gevoerd. Volgens de hypothese zouden er dus bovengemiddeld veel linkshandigen moeten leven. Helaas bleken de aantallen er juist stukken lager dan bij ons: 3,6 procent, tegen ruim 10 procent in Nederland. Exit gevechtshypothese.

Nu zat Schaafsma met een nieuwe vraag: wat verklaarde het lage aantal linkshandige Papoea’s? Het bracht haar op een nieuwe hypothese: linkshandigheid komt meer voor in gebieden met een goede gezondheidszorg. Toen Schaafsma daarop de gezondheidszorguitgaven van twaalf landen naast de percentages linkshandige inwoners legde, zag ze een positief verband. Ze verklaart dat onder meer uit het feit dat linkshandigheid relatief veel voorkomt onder kinderen met een laag geboortegewicht – een kwetsbare groep.

Dat linkshandigen kwetsbaarder zijn, is geen nieuw gegeven. Diverse onderzoeken hebben de laatste jaren een link gelegd tussen linkshandigheid en aandoeningen die samenhangen met een verstoorde ontwikkeling in de baarmoeder, zo

laat ook een recent Duits overzichtsartikel zien.

Is linkshandigheid dus vooral een handicap? Nee: daarvoor zijn er weer te veel onderzoeken waaruit blijkt dat linkshandigen vaker opvallend creatief zijn, op hoog niveau musiceren, een wiskundewonder zijn en extreem hoge IQ-scores halen. Allemaal dingen die wél evolutionair voordeel opleveren.

Linkshandigheid gaat relatief vaak gepaard met de volgende aandoeningen:

– schizofrenie

– autisme

– dyslexie

– epilepsie

– hazenlip

Hows and whys of left and right, promotie Rijksuniversiteit Groningen, januari 2012

Understanding left-handedness, Deutsches Ärzteblatt International, december 2011