Kleine stapjes. Rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Officiële gezondheidsinstanties manen ons bijna unaniem niet te hard van stapel te lopen als we gezonder willen gaan leven. Onderzoek laat immers zien dat juist kleine gedragsveranderingen vaker tot permanente resultaten leiden; de radicale aanpak houden we meestal maar tijdelijk vol. Maar daar luisteren we niet naar. Liever zetten we die grote stappen, zelfs als ze ons bloed, zweet en tranen kosten. Waarom is dat? Waarom denken we dat sporten en diëten pas zin hebben als we ervoor moeten afzien?

"Blijf je altijd in je comfort zone en doe je altijd maar te makkelijke dingen, dan daalt je zelfvertrouwen"

- Sportpsycholoog Gerald Weltevreden

Ten eerste omdat het belangrijk is voor ons zelfvertrouwen om onszelf een steeds lastiger doel op te leggen

Log in om verder te lezen.