Nieuw Nederlands onderzoek laat zien dat toeschouwers van een virtuele diefstal vaker kiezen voor het bestraffen van de dader. Die keuze bleek gepaard te gaan met fikse activiteit in een van de beloningscentra in het brein. Conclusie van de onderzoekers: straffen geeft voldoening. Maar waarom? Onderzoeker Mirre Stallen van de Universiteit Leiden: ‘Wie straft, wil aankaarten dat iemand een norm heeft overschreden en wil hem een lesje leren: “Flik dat niet nog eens, want je komt er niet mee weg.” Of de dader die les ook echt leert, is natuurlijk een tweede. Maar ik denk dat onze neiging tot straffen voortkomt uit een verlangen de wereld eerlijker en veiliger te maken.’ (MB)

Neurobiological Mechanisms of Responding to Injustice, Journal of Neuroscience, nog te verschijnen