Wie van deze twee heren vindt u betrouwbaarder overkomen?

De kans is groot dat u voor George Clooney koos, en volgens onderzoekers van de Tsjechische Karelsuniversiteit is dat omdat hij bruine ogen heeft. Mannen met bruine ogen, stellen zij, worden als betrouwbaarder gezien dan mannen met blauwe ogen.

De Tsjechen ontdekten dat door experimenten waarin ze mensen foto’s voorlegden van mannengezichten met een van beide kleuren ogen. Het bleek dat de bruinogige gezichten als betrouwbaarder werden ingeschat.

Bij nader inzien bleek overigens dat het niet de oogkleur was die het ‘m deed. Toen de onderzoekers namelijk identieke foto’s van mannengezichten voorlegden waarin alleen de oogkleur verschilde, werden beide kleuren als even betrouwbaar gezien.

Volgens de onderzoekers gaat het vooral om de vorm van een gezicht. Hoe ronder dat is, hoe betrouwbaarder we de man in kwestie vinden. Minder ronde gezichten zijn meestal kleiner en smaller, en dat zien we als minder mannelijk en dús minder betrouwbaar. Doordat bij mannen rondere gezichten vaker samengaan met bruine ogen, werden de bruinogigen als betrouwbaarder ingeschat. Bij vrouwengezichten speelt dit veel minder; die verschillen qua rondheid niet zo van elkaar, waardoor er minder samenhang is tussen gezichtsvorm en oogkleur.

Trustworthy-looking face meets brown

eyes, PLoS ONE, januari 2013