Er zit een ironie in de meest recente inspanningen om de menselijke levensduur te verlengen: oud zijn is geen pretje in een op jeugd georiënteerde samenleving. Oudere mensen kunnen geïsoleerd raken door gebrek aan zinvol werk en geldtekort.

 
Bron: Ted