Australische onderzoekers volgden een grote groep 65-plussers gedurende zestien jaar. De verwachtingen van deze proefpersonen bleken voorspellend voor hun gezondheid: hoe meer aftakeling ze verwachtten, hoe meer aftakeling ze kregen. Andersom had hun huidige gezondheid nauwelijks invloed op hun verwachtingen van hun oude dag.

Herinnerd worden aan geestelijke achteruitgang tast zelfs direct het denkvermogen van senioren aan, vonden Britse onderzoekers. Ze vertelden de helft van een groep zestigers dat ze tot de allerjongsten van de onderzoeksgroep hoorden, en de andere helft dat ze bij de alleroudsten zaten. Wie zichzelf op deze manier in het hokje ‘ouder’ zag, presteerde meteen slechter op geheugen- en denktaken. Wanneer de proefpersonen bovendien een tekst lazen over geheugenproblemen bij ouderen, presteerden ze vooral slecht op geheugentaken. Kregen ze een tekst over algemene ouderdomsverschijnselen, dan deden ze het juist slechter op algemene denktaakjes. Je krijgt dus de specifieke achteruitgang die je vreest.

The relationship between change in self-perceptions of aging and physical functioning in older adults, Psychology and Aging, september 2012