Zowel volwassenen als kinderen hebben de neiging om de eigen groep te prefereren boven ‘buitenstaanders’. Zo hebben Neder anders een voorkeur voor Nederlanders boven andere etnische groepen. Maar we maken wel onderscheid tussen de verschillende etnische groepen onderling. De onderzoekers Maykel Verkuyten en Barbara Kinket concluderen dat lagere schoolkinderen hiërarchieën aanbrengen tussen drie verschillende groepen.

Na de Nederlanders, die zoals gezegd de voorkeur genieten, komen klasgenoten die oorspronkelijk afkomstig zijn van de voormalige koloniën: Indonesiërs en Surinamers. De minste status heeft de derde groep, die bestaat uit Joegoslaven, Turken en Marokkanen. Wel van invloed is het aantal Nederlandse kinderen in de klas. Hoe meer allochtonen in de klas, des te minder sterk de hiërarchie.

(Social Psychology Quarterly, vol. 63 (1), 2000)