Dat blijkt uit onderzoek door psychologe Machteld Hoeve, die onlangs aan de Radboud Universiteit promoveerde op het verband tussen opvoedstijlen en jeugddelinquentie.

Dat kinderen die min of meer aan hun lot worden overgelaten eerder de fout in gaan, is niet echt verrassend. Wel verrassend is dat ook een overbeschermende opvoeding een voedingsbodem kan zijn voor delinquent -gedrag. Ouders die hun kind weinig vrijheid geven en het beslissingen uit handen nemen, vergroten de kans dat hun kind crimineel gedrag gaat vertonen.

Hoeve vond ook een opmerkelijk verschil tussen jongens en meisjes: ‘Delinquente jongens worden thuis vaker hard gestraft en krijgen weinig steun en warmte; meisjes die delicten plegen, hebben vaker ouders die toegeeflijker zijn en weinig regels en eisen stellen.’ Wat beide opvoedstijlen volgens Hoeve gemeen hebben, is dat ouders nauwelijks oog hebben voor de behoeften en problemen van hun kind.

Andere opvoedingskenmerken waarvoor Hoeve een verband vond met delinquent gedrag zijn inconsequentheid in het stellen van regels (‘Zeggen dat iets niet mag en dan toch steeds toegeven’) en een afwijzende houding (‘Het kind niet accepteren zoals het is’).

Word je kind een crimineeltje?

Positieve factoren

• het gevoel hebben ergens bij te horen
• je fijn voelen in het gezin
• goede prestaties op school
• goed familie-management van de ouders: actief toezicht, duidelijke regels en verwachtingen en beloning van goed gedrag
• verbonden zijn aan een kerk

Risicofactoren

• wonen in een arme, criminele achterbuurt
• tussen veel asociale leeftijdsgenoten leven
• foute vrienden maken
Social Work Research 2003