Dertig proefpersonen moesten een uur voor de uitspraak van de jury inschatten wat de uitkomst zou zijn. De overgrote meerderheid (86%) dacht dat O.J. schuldig was en men zag doodslag als de meest waarschijnlijke uitslag, moord met voorbedachten rade kwam als tweede mogelijkheid uit de bus en vrijspraak volgde hier direct achter. Een week nadat de uitslag bekend was geworden, moesten de proefpersonen aangeven hoe zij destijds de kans op een veroordeling hadden ingeschat. Het geheugen blijkt hierbij duidelijk gekleurd te worden door de wijsheid achteraf, want nu denken de proefpersonen massaal dat zij een week geleden hebben gezegd dat de kans op vrijspraak het grootst was. De kennis over de afloop van iets infiltreert de herinnering en op deze manier ontstaat de illusie dat de toekomst redelijk voorspelbaar is.

(Basic and Applied Social Psychology, vol. 19, pag. 225-241, 1997)