Wat gebeurt er met jongeren met probleemgedrag? Die gaan naar speciale scholen, heropvoedings­programma’s, jeugdgevangenissen of andere jeugdgroepen, waar ze zich beter leren gedragen. Is de bedoeling.

Maar uit onderzoek blijkt dat deze jongeren vaak nog vervelender worden als ze afgesloten zijn van ‘normale’ leeftijdgenoten en in groepen zitten met andere jongeren met ongewenst gedrag. Volgens de onderzoekers komt dat onder meer doordat ze het gedrag van groepsgenoten gaan imiteren, en niet meer afgeremd worden door brave vrienden. Omgang met probleemjongeren is een belangrijke voorspeller van crimineel gedrag en vergroot onder meer de kans op drugsgebruik, geweld, liegen, stelen en riskant seksueel gedrag.

025, november 2005