Om dat te onderzoeken, analyseerden Britse psychologen videobeelden van 148 kinderen tussen 6 en 8,5 jaar die in tweetallen speelden. Ze beoordeelden hoe goed de kinderen coherente gesprekjes voerden in hun spel. De relatie tussen de speelpartners onderling bleek daarvoor cruciaal. Kinderen spiegelen gedrag en communicatie van hun spelpartner. Hoe goed dat gaat, hangt af van met wie ze spelen. Hun eigen sociale vaardigheden, zoals perspectief van de ander nemen of taaluitingen, speelden verrassend genoeg geen rol.

British Journal of Developmental Psychology, maart 2023