1. complexe muziek (met veel instrumenten en tempowisselingen)
  2. lichte muziek

Het maakt niet uit waar je naar luistert, mits het je eigen keuze is én je actief luistert, zeggen Britse onderzoekers.

Zij vroegen 286 deelnemers met acute pijnklachten hun pijn te scoren voor en na het luisteren naar muziek. Bij mensen die hetzelfde muziekstuk te horen kregen, werd bij de ene helft de indruk gewekt dat zij controle hadden over wat er werd afgespeeld; zij mochten een fragment kiezen.

Proefpersonen die controle ervoeren, luisterden beter en zorgvuldiger naar de muziek en rapporteerden meer pijnverlichting.

Tune out pain. Agency and active engagement predict decreases in pain intensity after music listening, PloS ONE, augustus 2022