Dat de naoorlogse samenleving sterk is veranderd, is duidelijk, maar wat dat betekent voor gezinnen en families, is nauwelijks bekend en duidelijke cijfers ontbreken. De Londense psychologe Val Gillies bestudeerde de literatuur over familiebanden en ontdekte twee stromingen. Aan de ene kant zijn er de pessimisten, die beweren dat families als los zand aan elkaar hangen. Daartegenover staan de positieven, die beweren dat mensen eindelijk zijn bevrijd van die knellende familiebanden. Deze twee stromingen treden volgens Gillies zo prominent op de voorgrond, dat er weinig oog is voor de derde stroming die stelt dat er in de loop der jaren weinig is veranderd in de hechtheid van familiestructuren.

Training

Van single
naar samen

  • Leer wat je valkuilen zijn in de liefde
  • Ontdek welk relatietype je bent
  • Kom erachter wat voor partner bij je past
bekijk de training
Nu maar
€ 67,50

Uit eigen onderzoek weet Gillies dat maatschappelijke ontwikkelingen weinig hebben veranderd aan het familiegevoel en dat mensen nog steeds veel waarde hechten aan de band met hun familie. Want zolang mensen kinderen groot brengen in gezinsverband, behoudt de familie haar bestaansrecht. Bovendien willen mensen nog steeds graag deel uitmaken van een groter geheel, en waar kan dat beter dan bij je familie? Bij een belangrijke gebeurtenis als de geboorte van een kind of het overlijden van een grootouder, halen familieleden herinneringen op en bekijken ze foto’s van vroeger. Zo zijn er

Log in om verder te lezen.