Proefpersonen met een partner die in het dagelijks leven veel klaagt, reageerden veel minder bezorgd en attent op dit bericht dan proefpersonen met een positief ingestelde wederhelft.

Alles uit de dag willen halen

Alles uit de dag willen halen

Lees verder

Twee mechanismen bleken hiervoor verantwoordelijk. Met een negatief ingestelde partner schatten we een negatieve ontboezeming minder ernstig in, omdat er altijd wel wat is. Ten tweede gaan we ons afsluiten voor het geklaag en luisteren we dus maar met een half oor naar verhalen over rotdagen.
Opvallend is dat dit laatste vooral geldt voor partners die tevreden zijn met hun relatie. Misschien is je afsluiten van de negativiteit wel een goede strategie om toch blij te blijven met je relatie, denken de onderzoekers.

Discount and disengage, Journal of Personality and Social Psychology, december 2014