Het was een ommezwaai die veel stof deed opwaaien: De prominente Republikeinse senator Rob Portman verklaarde vóór het homohuwelijk te zijn. Opmerkelijk, aangezien de Amerikaan jaren eerder een wet had gesteund die bepaalde dat het huwelijk exclusief was voorbehouden aan man en vrouw. En een wet die het onmogelijk maakte voor homoseksuele paren om kinderen te adopteren.

De plotselinge koerswijziging van Portman was niet ingegeven door voortschrijdend inzicht, maar door persoonlijke omstandigheden. Zijn zoon had hem verteld dat hij homo was en de senator wilde dat hij dezelfde kansen en rechten zou hebben als zijn andere kinderen.

Die verklaring leverde Portman forse kritiek op van zijn politieke tegenstanders: moet iets je eerst persoonlijk raken voordat je je overtuigingen bijstelt?

Ongeacht hoe je oordeelt over de reden van zijn ommezwaai, het verhaal van Portman illustreert dat er doorgaans behoorlijk wat nodig is om iemand van gedachten te laten veranderen. En Portman is geen uitzondering. Want uit psychologisch onderzoek blijkt: we houden het liefst zo stevig mogelijk vast aan onze overtuigingen. Vooral als het gaat om kwesties die ons na aan het hart liggen.

En eigenlijk is dat vreemd. De wereld om ons heen verandert continu, er is steeds nieuwe informatie beschikbaar. Af en toe je opvattingen kritisch onder de loep nemen zou een stuk verstandiger zijn dan je eraan vastklampen. Een bekende uitspraak van de Britse psycholoog Edward de Bono luidt: ‘If you never change your mind, why have one?’

Log in om verder te lezen.