Wie lijdt aan een depressie, heeft niet alleen last van sombere gevoelens, maar merkt vaak ook dat zijn geheugen flink achteruitgaat. Vooral het herinneren van concrete situaties, verslechtert bij een depressie, zo blijkt uit Duits onderzoek. Als aan depressieve mensen werd gevraagd bij de woorden ‘geluk’ en ‘eenzaam’ spontaan persoonlijke belevenissen te noemen, dan lukte hen dat niet. Vaak kwamen ze slechts met algemene omschrijvingen op de proppen.

Training Depressie beter begrijpen
Training

Training Depressie beter begrijpen

  • Leer depressie beter begrijpen aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten
  • Ontdek welke eerste stappen je kunt zetten om beter met je depressie om te gaan
  • Inspirerende sessies met video en achtergrondartikelen
Bekijk de training
Nu maar
45,-

De onderzoekers denken dat depressieve mensen zich situaties niet precies herinneren om zichzelf te beschermen tegen negatieve emoties. Immers, hoe gedetailleerder de herinnering, hoe sterker het daarmee verbonden gevoel wordt opgeroepen, en daar hebben depressieve mensen nu juist even geen trek in. Hetzelfde zie je bij mensen met een trauma, die ook vaak weinig gespecificeerde herinneringen hebben over de gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt.

Deze zelfbescherming heeft een prijs: je kunt minder goed problemen oplossen. Alleen mensen die op specifieke herinneringen kunnen teruggrijpen, zijn namelijk in staat om van hun ervaringen te leren. Overigens blijken depressiepatiënten ook geen specifieke voorstellingen te hebben over hun toekomst. Misschien draagt dat er wel toe bij dat ze zo moeilijk op eigen kracht uit de put kunnen komen.

Psychologie Heute, september 2002