Vergeetachtig of dement?

Volgens een speciaal in het leven geroepen werkgroep van de American Psychological Association kunnen psychologen en geriaters veel doen om deze, vaak onterechte, angst weg te nemen. De eerste stap is om door middel van tests de echte gevallen van dementie te onderscheiden van degenen die gewoon vergeetachtig zijn. Daarna kan men kijken of de symptomen niet kunnen worden toegeschreven aan een depressie, die ook vaak gepaard gaat met geheugen- en concentratieproblemen.

5 vragen over dementie

5 vragen over dementie

Nienke Wijnants, psycholoog en schrijver, beantwoordt in deze video 5 vragen over dementie.

Bekijk video

Een onderzoeker van het team, Gregory Hinrichsen, trok nog een andere conclusie. Volgens hem zijn mensen die bang zijn voor vergeetachtig of dement worden vaak perfectionisten, die altijd hoge eisen aan zichzelf hebben gesteld. Hun bezorgdheid over hun mentale capaciteiten is vaak een kapstok waaraan ze al hun problemen met het ouder worden ophangen. Niet alleen vergeetachtigheid, maar ook controleverlies en lichamelijke veranderingen. Psychologen kunnen helpen hen eerst onder ogen te laten zien waar ze werkelijk om treuren. Daarna kan de cliënt zich gaan concentreren op de positieve kanten van het ouder worden. Zoals bijvoorbeeld het vergaren van wijsheid of meer tijd hebben om van het leven te genieten. Ten slotte kan geheugenverlies worden tegengegaan door simpele oefeningetjes.

APA Monitor, vol. 29, juni 1998