Dat blijkt uit onderzoek onder 55-plussers van het Centre for Urban Mental Health van de UvA. En het aantal ouderen dat te maken krijgt met seniorisme is toegenomen sinds de coronapandemie waarin senioren werden gelabeld als ‘kwetsbaar.’ Dat ze zich daardoor minder goed gaan voelen, komt door selffulfilling prophecy, aldus de onderzoekers: ouderen gaan zichzelf als kwetsbaarder zien én zich daarnaar gedragen, bijvoorbeeld door fysieke activiteiten uit de weg te gaan – wat ze juist kwetsbaarder maakt. Dus hoog tijd om te stoppen met deze vorm van betutteling.

Aging and Mental Health, april 2023

[/wpgpremiumcontent]