Het gebeurt vaker dat kwetsbare dieren, zoals grondeekhoorns, zwaluwen en stokstaartjes, gezamenlijk hun belagers de baas worden. Ook de mens is een dier dat zich van oudsher met vereende krachten moest verdedigen tegen roofdieren. Maar onze moderne wereld is groot en complex geworden, en soms is niet meer zo duidelijk tot welke kudde je eigenlijk behoort, en wie nu eigenlijk de leeuwen zijn.

We laten onze keuzes bepalen door verzekeringsmaatschappijen. We accepteren topsalarissen bij de mensen die ons geld beheren. Eén bedrijf kan bepalen welk voedsel we eten. We laten ons bang maken door een kleine groep extremisten terwijl de hoeveelheid mensen die vreedzaam naast elkaar willen leven vele, vele malen groter is. We laten het gebeuren omdat we kuddedieren zijn, en pas in actie komen als we het gevoel hebben dat we niet alleen staan.

Maar we zijn met meer dan ooit. En we kunnen via nieuwe netwerken sneller dan ooit kuddes vinden waarmee we kunnen strijden tegen onrecht. Waarom maken we niet vaker gebruik van onze kuddekracht?