Oplossingen Oefening 3: taalkundig inzicht

1. torens, torsen, snoert, nestor, storen
2. gierden, gierend, griende, nederig
3. gelederen, geleerden, regelende
4. kabeldiensten, kabinetsleden
5. walversterking, wetsverklaring

Oplossing oefening 6: ruimtelijk inzicht

Stap 1

O
O O O O
O O O
O O

Stap 2

O
O O O
O O O
O O O

Stap 3

O
O O
O O O
O O O O

Oplossing oefening 7: probleemoplossend vermogen

Zet schakelaar 1 een paar minuten aan en daarna weer uit.
Zet vervolgens schakelaar 2 aan en ga naar binnen.
De lamp die bij schakelaar 2 hoort is aan, die van schakelaar 3 is uit, en de lamp die bij schakelaar 1 hoort is ook uit, maar warm.