Brainwalk: wandelen met hersengymnastiek

Kies een mooie wandelroute van circa twee uur en neem de oefeningen op de volgende pagina’s mee, print ze uit of bekijk ze op je smartphone. Ze stimuleren je brein op de meest uiteenlopende manieren en doen een beroep op verschillende hersengebieden.

Het enige wat je verder nodig hebt is een stopwatch, liefst een die kan aftellen. Op de meeste mobiele telefoons zit overigens ook zo’n countdown-functie.

Misschien is het al een tijd geleden dat je ook maar iets aan hersenfitness heeft gedaan. Voor je de deur uitgaat, beginnen we daarom eerst rustig met een warming-up. Bewaar de rest van de oefeningen voor tijdens je wandeling. Direct bij het beginpunt doe je oefening 1. Na een kwartier ga je verder met de 
volgende oefening, enzovoorts.

Bij terugkeer zal de hoeveelheid neurotrofe factoren in je brein zijn toegenomen. Er zullen nieuwe verbindingen tussen zenuwcellen zijn ontstaan, oude verbindingen zijn versterkt, en een hele berg nieuwe hersencellen is in aanmaak.

Niet gek voor een investering van twee uur.

Warming-up van je motoriek

Pak een potlood. Schrijf eerst je voornaam op met je linkerhand (of met je rechterhand als je linkshandig bent). Daarna je achternaam.

Pak vervolgens een tweede potlood en schrijf je naam simultaan met je linker- en rechterhand. Om het nog wat moeilijker te maken, schrijf je tegelijkertijd met je linkerhand je voornaam en met je rechterhand je achternaam. Houd ten slotte het boek tegen je voorhoofd en probeer je voornaam te schrijven.

Het idee hierachter is dat weinig gebruikte celverbindingen worden geactiveerd door routinematige acti
viteiten, in dit geval schrijven, op een andere manier 
te doen (bijvoorbeeld met de linkerhand).

Daardoor worden er meer neurotrofe factoren geproduceerd, die dan weer zorgen voor de groei van dendrieten en een groter, wijdvertakt netwerk van hersencellen.

Begin met oefening 1: ruimtelijk geheugen