Autisme, depressie, anorexia, alzheimer: bijna de helft van alle Nederlanders krijgt vroeg of laat een diagnose uit de DSM-5. Dit handboek is ooit opgezet door de American Psychiatric Association, om te zorgen dat psychiaters wereldwijd dezelfde taal spreken. Maar snappen wij – de leken, de patiënten, de familie – die taal ook? Weten wij waar verdriet eindigt en een depressie begint, of ons kind een lastpak is of ADHD heeft, en wat bedoeld wordt met het ‘rustelozebenensyndroom’?

We weten vaak maar een beetje en willen pas meer weten als we er direct mee geconfronteerd worden. Aan die behoefte komt Alles over psychische stoornissen tegemoet. Een begrijpelijke omwerking van de DSM-5, met veel voorbeelden. Nuttig voor iedereen die de weg zoekt in de jungle van diagnoses.

American Psychiatric Association, Alles over psychische stoornissen, Boom, € 39,95