Wat is het uitgangspunt van ret?

-‘ret gaat ervan uit dat de meeste van onze persoonlijke problemen – van alcoholisme tot liefdesverdriet – voortkomen uit onze eigen irra­tionele aannames en overtuigingen. Bijvoorbeeld: ik ben dik, dus ik ben slecht. ret helpt dergelijke irrationele gedachten te vervangen door rationele. Je gaat als therapeut dus op zoek naar de bullshit; zodra je die gevonden hebt, kun je aan de slag.’

Training Leer loslaten
Training

Training Leer loslaten

  • Leer accepteren in plaats van vechten
  • Leer de controle los te laten
  • Leer te leven volgens je waarden
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Inmiddels is ret in de VS ‘mainstream’ geworden. Hoe verklaart u het succes?

‘Heel simpel: doordat ret effectief blijkt. Mensen leren in relatief korte tijd hoe ze controle kunnen krijgen over hun eigen gevoelens, gedachten en gedrag, waardoor ze beter gaan functioneren. Vergelijk dat eens met de psychoanalyse: dat duurt soms tientallen jaren, en dan nog is er nauwelijks resultaat geboekt.’

Er is ook kritiek op uw methode, vooral omdat die te directief en confronterend zou zijn.

‘Dat is juist goed! En ik kan het weten, want toen ik studeerde aan Columbia University, was Carl Rogers’ client-centered therapy de gezaghebbende therapievorm. Daarin doet de therapeut niet veel meer dan luisteren en reflecteren van gevoelens. Het enige dat je daarmee bereikt is dat iemand zich goed voelt omdat zijn therapeut hem zo goed begrijpt.

Log in om verder te lezen.