Hillary Clinton aan het roer van het machtigste land ter wereld. Het behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Een opwindend idee. Met een vrouwelijke president zal immers veel ten goede keren. Want vrouwelijk leiderschap is anders. Toch?

Ach, zegt Agneta Fischer met een licht schouderophalen. ‘Ik geloof dat niet zo. Vrouwen die de top bereiken, zijn niet zo heel anders dan topmannen. Het wordt echt niet harmonieuzer als er meer dames aan de top komen. Macht corrumpeert, bij iedereen.’

Oké, er zijn verschillen in de manier waarop mannen en vrouwen leiding geven, vervolgt de hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Maar die verschillen zijn maar klein. Vrouwen blijken bijvoorbeeld iets meer geneigd om te overleggen, en dat werkt effectiever. Maar in grote lijnen is het toch zo dat mensen zich gedragen op een manier die past bij de positie die ze hebben. En aangezien in de meeste organisaties aan de top een masculiene cultuur heerst, zijn vrouwen die de top bereiken doorgaans ook vrij “mannelijk” in hun doen en laten.’

Fischer kan het weten. Ze is expert op het gebied van man-vrouwverschillen. Vooral als het gaat om de manier waarop de beide seksen hun emoties uiten, maar op

Log in om verder te lezen.