Herkenbaar van het schoolplein: meisjes die bondjes met elkaar aangaan waarbij ze andere meisjes buitensluiten. Maar onderzoek door een Amerikaans-Canadees team laat zien dat volwassen vrouwen zich niet veel anders gedragen. De onderzoekers zetten mannelijke en vrouwelijke proefpersonen achter computers en lieten hen een spelletje spelen tegen twee fictieve tegenstanders van dezelfde sekse.

Uit het onderzoek bleek dat vrouwen eerder dan mannen geneigd waren een bondje te vormen met een van de andere (fictieve) tegenspelers. Maar: dat deden ze pas als ze zélf het idee hadden dat ze werden buitengesloten. De resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek onder kleuters. Als drie kinderen een pop moesten delen, neigden de meisjes zonder pop ertoe het meisje met de pop buiten te sluiten. Jongens waren eerder geneigd de pop gewoon af te pakken van een ander jongetje.

De onderzoekers schrijven dat hun onderzoek het idee bevestigt dat mannen en vrouwen verschillend reageren op sociale dreiging. Vrouwen sluiten eerder een verbond met een ander, terwijl mannen eerder zullen proberen hun tegenstander direct te domineren.

Under treat of social exclusion, Psychological Science, april 2011