Communicatie

‘Kun je je voorstellen dat je baas een vrouw is?’, vroeg de Duitse psycholoog Mechthild Cordes aan 96 secretaresses van de universiteit van Trier met een mannelijke chef. Een op de drie kan zich dat niet voorstellen en slechts twaalf procent geeft de voorkeur aan een vrouwelijke chef. Hoewel de secretaresses de kwaliteiten van vrouwelijke wetenschappers niet in twijfel trekken, werkt meer dan de helft van hen toch liever voor een man. Ze zijn bang dat de sfeer op het werk ingrijpend zal veranderen met een vrouwelijke baas. Een vrouw aan het hoofd van de afdeling betekent meer conflicten, zeggen ze, al moeten ze toegeven dat vrouwen meer sociale vaardigheden hebben dan mannen en beter hun zwakheden durven erkennen. Mannen zijn volgens hen zakelijker in hun kritiek en reageren niet zo emotioneel. Uit recent Nederlands onderzoek onder hoogopgeleide mannen en vrouwen (Bereiks Onderzoek Arbeidsmarkt van VNU, 2001) blijkt overigens eenzelfde tendens. Vrouwen geven de voorkeur aan een mannelijke baas, omdat mannen directer zouden zijn in hun communicatie. (SW)

Psychologie Heute, december 2001