Ik heb echter wel een aanmerking. U stelt het vinden van een psychiater die de diagnose adhd kan stellen, en de verdere begeleiding, wel een beetje te simpel voor. Er zijn nauwelijks psychiaters die op de hoogte zijn van de problematiek, de wachtlijsten zijn lang en de begeleiding komt vaak niet verder dan het voorschrijven van recepten.

Basistraining

Leven met ADHD

  • Leer wat het betekent om ADHD te hebben
  • Ontdek hoe je het leven met ADHD makkelijker maakt
  • Met inspirerende video's en artikelen
bekijk de training
Nu maar
€ 35,-

Bovendien blijkt dat psychotherapie vaak wel helpt voor het verwerken van oud zeer en de opgelopen trauma’s die verband houden met de niet onderkende adhd, maar dat therapie niet bijdraagt tot verbetering van het dagelijks functioneren. De symptomen maken het de cliënt namelijk erg moeilijk om verandering aan te brengen in het eigen gedrag. Het blijkt dat hiervoor concretere hulp nodig is. In de Verenigde Staten hebben ze dan ook als alternatief het coachen van mensen met adhd en dit blijkt te werken. Wanneer dit alternatief ook in Nederland in zwang zou raken, zouden veel mensen daar erg mee geholpen zijn. In verband met de lange wachtlijsten en het feit dat de begeleiding van adhd-ers momenteel niet optimaal verloopt, wil ik deze vorm van begeleiding graag onder de aandacht van uw lezers brengen.