Hoe kan het dat we de impact van missers van tevoren zo sterk overschatten?
Onderzoeker Wilco van Dijk: ‘We vergeten dat we allerlei technieken hebben waarmee we onszelf in zo’n geval weer beter kunnen laten voelen. Zo gauw ons iets naars overkomt, treedt het “psychologisch immuunsysteem” in werking. Dan relativeren we het voorval bijvoorbeeld: ach, ik heb ervan geleerd. Of: hoe belangrijk is dit nou op een mensenleven?’
Maken we ons te veel zorgen?
‘Ik denk dat dat gebrekkige inschattingsvermogen juist wel nuttig is. Omdat je niet wilt zakken voor een examen, of niet met je mond vol tanden wilt staan tijdens een presentatie, doe je extra je best.’
Dus we hoeven niet te leren om realistischer te denken?
‘Wel als je negatieve gedachten zo sterk zijn dat ze verlammend werken en je situaties gaat mijden. Maar verkeerde inschattingen treden ook op bij positieve emoties. Zo zijn gezonde mensen eigenlijk onrealistisch optimistisch over een gunstige uitkomst. En dan werken onjuiste voorspellingen juist heel motiverend.’

Vind een betrouwbare coach via Coachfinder
Coachfinder

Vind een betrouwbare coach via Coachfinder

Coaching is een belangrijke stap in zelfontwikkeling. Maar de juiste coach vinden blijkt nog niet zo eenvoudig. Coachfinder helpt je in je zoektocht naar een coach die bij je past.

Vind je ideale coach
Looking into the crystal ball of our emotional lives, Cognition and Emotion, april 2016