Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een vorm van cognitieve gedragstherapie die nuttig is bij uiteenlopende klachten, zoals stress, depressie, angst, eetproblemen, chronische vermoeidheid, burn-out en (lichamelijke) pijn.

De zin en onzin van psychotherapie

De zin en onzin van psychotherapie

Somberheid, angst, relatieproblemen, onverwerkte trauma’s: ruim een miljoen Nederlanders zoekt jaa...

Lees verder

Aan de hand van praktische oefeningen leer je niet langer te vechten tegen vervelende emoties of pijnklachten, maar ze te accepteren. Hierdoor ontstaat ruimte voor de dingen die je waardevol vindt in je leven, en om je daaraan te committeren.

Duur: gemiddeld ongeveer 12 tot 15 sessies.

Cliëntgerichte psychotherapie

Als je vooral een empathische therapeut zoekt die erop gericht is je persoonlijkheid zo veel mogelijk tot bloei te laten komen, ben je hier aan het juiste adres. Als cliënt neem je zelf het voortouw, terwijl de therapeut actief luistert.

Deze behandelvorm wordt toegepast bij angst, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, gezins- en relatieproblemen en andere klachten.

Duur: variërend van enkele maanden tot een paar jaar.

Cognitieve gedragstherapie

Praktisch, concreet, gestructureerd en met veel huiswerk en oefeningen: bij cognitieve gedragstherapie draait het om het doorbreken van belemmerende gedachten- en gedragspatronen, waarna je die gaat vervangen door helpende varianten.

Deze meest onderzochte vorm van psychotherapie wordt ingezet bij bijna alle psychische klachten.

Duur: 5 sessies bij minder ernstige problematiek; 10 tot 20 sessies is het meest gangbaar.

Competitive Memory Training (COMET)

Deze vorm van cognitieve gedragstherapie is specifiek bedoeld voor mensen met een lage zelfwaardering. Het is een groepstraining waarbij je door middel van opdrachten en gerichte oefeningen positiever over jezelf leert denken.

Duur: ongeveer 10 sessies.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een heel praktische, concrete behandeling om de emotionele lading van traumatische ervaringen af te halen. Hij is dan ook effectief bij PTSS.

Terwijl je de nare herinnering ophaalt, let je tegelijkertijd op een afleidende stimulus, zoals piepjes in je linker- en rechteroor of een heen en weer zwiepende vinger. Inmiddels bestaan er ook veelbelovende nieuwe vormen, zoals VSDT, Flash en HAT.

Duur: kort, slechts enkele sessies.

Emotionally Focused Therapie (EFT)

EFT is vooral bedoeld voor stellen die vastlopen in conflicten of die verwijdering ervaren. Doel is de onderliggende zachtere gevoelens boven tafel te krijgen en zo elkaars reacties beter te begrijpen en meer verbinding en veiligheid te voelen.

Duur: meestal 8 tot 15 sessies.

Hypnotherapie

Als je moeilijk toegang hebt tot de onbewuste gevoelens en overtuigingen die je in de weg zitten, dan kan deze behandelvorm uitkomst bieden. De therapeut zet hypnose in om die gevoelens op het spoor te komen.

Vind een betrouwbare coach via Coachfinder
Coachfinder

Vind een betrouwbare coach via Coachfinder

Coaching is een belangrijke stap in zelfontwikkeling. Maar de juiste coach vinden blijkt nog niet zo eenvoudig. Coachfinder helpt je in je zoektocht naar een coach die bij je past.

Vind je ideale coach

Je leert anders met dingen omgaan, zodat psychische klachten verminderen en je je doelen beter kunt bereiken. Effectief bij onder andere angst, depressie, stress, burn-out, slaapproblemen en lichamelijke pijn.

Duur: van enkele sessies bij lichtere klachten, tot een paar jaar bij ernstigere klachten.

Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie gaat uit van het idee dat veranderingen in of beëindiging van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn.

Onderzocht wordt hoe jouw contacten met belangrijke anderen in je omgeving verlopen. In deze tamelijk gerichte, praktische behandeling leer je concrete manieren om constructief met de veranderingen om te gaan en het contact met anderen te verbeteren.

Duur: 12 tot 16 sessies.

Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT)

Voor als mindfulness je ding is: deze therapie helpt je dichter bij je gevoel te komen zonder daarover te oordelen. Je leert onprettige emoties niet weg te drukken, maar de werkelijkheid te aanvaarden zoals die is.

Ook leer je je aandacht anders te richten, zodat negatieve gedachten niet gaan overheersen. Vaak ingezet als terugvalpreventie na een eerdere succesvolle behandeling.

Duur: 8 weken, meestal in groepsvorm.

Oplossingsgerichte therapie

Als je niet diep in je verleden wil graven, is dit is dé therapie. De focus ligt niet op het analyseren van je problemen, maar puur op het oplossen daarvan. Deze vorm van hulpverlening is gericht op het benutten van je sterke kanten en hulpbronnen.

Samen met de therapeut onderzoek je welke vaardigheden je al in huis hebt om je problemen aan te pakken. Onder andere nuttig bij depressies, angsten, persoonlijkheidsstoornissen, psychoses en alcoholmisbruik.

Duur: gemiddeld 3 tot 4 sessies.

Psychodynamische psychotherapie (inzichtgevende psychotherapie)

Bij deze therapievorm neem je de tijd in je verleden te duiken. Je komt onbewuste gedachten, gevoelens en gedragingen op het spoor en krijgt inzicht in hoe die (meestal in je jeugd) zijn ontstaan.

Training Leer loslaten
Training

Training Leer loslaten

  • Leer accepteren in plaats van vechten
  • Leer de controle los te laten
  • Leer te leven volgens je waarden
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Vervolgens leer je oude patronen te doorbreken die je in de weg zitten. Vooral nuttig bij stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen.

Duur: van Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KSP) van een half jaar tot de soms jaren durende psychoanalyse met minimaal 3 sessies per week.

Rationeel-Emotieve Therapie (RET)

Bij deze vorm van cognitieve gedragstherapie, ingezet bij allerlei klachten, kijk je kritisch naar je eigen waarnemingen en ontdek je welke overdreven eisen je aan jezelf en anderen stelt. Je leert die realistischer te maken en verdriet en teleurstellingen te accepteren.

Duur: tussen de 5 en 20 sessies, afhankelijk van de ernst van de problematiek.

Runningtherapie

Hierbij ga je – vaak in een groep – regelmatig hardlopen. Runningtherapie wordt bij allerlei psychische klachten ingezet, soms als aanvulling op individuele cognitieve gedragstherapie.

Duur: 2 tot 3 maanden een wekelijkse looptraining, waarna je zelfstandig verdergaat.

Schematherapie

Behoorlijk diepgravende therapie die vooral wordt ingezet bij ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkerende depressie.

Je zoekt samen met de therapeut uit aan welke emotionele basisbehoeften onvoldoende is voldaan in je jeugd, waardoor je disfunctionele gedragspatronen hebt ontwikkeld. De therapeut helpt je deze te doorbreken, zodat je beter voor jezelf en je behoeften gaat opkomen.

Duur: 1 tot 2 jaar.

Systeemtherapie

Hierbij pak je problemen aan die met je relatie of gezin – het zogeheten ‘systeem’ – samenhangen, bijvoorbeeld een somber kind dat niet meer met de ouders wil praten, of als er veel ruzies zijn.

Gezinsleden zoomen met de therapeut in op de wisselwerking tussen de sociale omgeving en de psychische klachten, en bekijken welke veranderingen nodig zijn. De therapie is praktisch en toekomstgericht, maar zoekt ook naar oorzaken in het verleden.

Duur: gemiddeld 6 maanden.