Survivaltips voor mantelzorgers

1] Accepteer negatieve gevoelens

U wordt op uw werk gebeld vanuit het ziekenhuis: uw moeder is gevallen en heeft haar been gebroken. Als u bent bekomen van de eerste schrik, denkt u: ‘Dit kon ik er net bij gebruiken. Alsof ik het niet druk genoegd heb.’

Schaamt u zich voor die gedachte? Dat hoeft niet. Het is niet raar als u opziet tegen de extra zorgtaak, en u afvraagt hoe u dit moet bolwerken. ‘Ambivalentie ten opzichte van zorgen moet worden gezien als een normale reactie, die niets afdoet aan uw liefde of toewijding voor uw ouder,’ schrijft psycholoog Barry Jacobs in zijn recent verschenen boek The emotional survival guide for caregivers. ‘Schaamte hierover is niet nodig of bevorderlijk.’

2] Maak een plan

Om het nieuwe ritme te kunnen volhouden, is het slim snel een rea­listisch zorgplan te maken. Een goede manier is een inventarisatie van de hulp die uw vader of moeder nodig heeft. Moet er worden gekookt? Is er verpleging nodig, of hulp bij de administratie? Vervolgens bedenkt u welke van deze taken u op zich kunt en wílt nemen. Wat kunt u regelen met uw werk? Lukt u dat ook op langere termijn?

Log in om verder te lezen.