Hoewel Carl Jung zijn theorie over de persoonlijkheid al een eeuw geleden ontwikkelde – en hij op veel punten onnavolgbaar en niet echt logisch was – zijn Jung’s ideeën over zelfontplooiing nog heel erg van deze tijd. Ieder mens streeft van nature naar persoonlijke groei, stelde hij. De zoektocht naar het ware zelf is zwaar, maar niet onmogelijk. We kunnen een compleet mens worden als we zicht hebben op alle aspecten van onze persoonlijkheid, en in staat zijn van alle mogelijke eigenschappen gebruik te maken.

TEST
Doe de test »

Test: hoe introvert ben je?

Evenwicht tussen tegengestelde krachten

Alles in de ideeën van Jung draait om balans. De persoonlijkheid van de mens is volgens hem opgebouwd uit een bewust deel en een onbewust deel. Binnen het onderbewuste geldt de invloed van archetypen, de tegengestelde krachten die in ieder mens aanwezig zijn.

Mensen zijn in Jung’s visie zowel introvert als extravert, rationeel en irrationeel, mannelijk en vrouwelijk, bewust en onbewust, gedreven door gebeurtenissen uit het verleden en verwachtingen over de toekomst. Jezelf worden betekent dat je je bewust wordt van de verschillende kanten van jouw persoonlijkheid, en dat je een balans bereikt tussen de uitersten. Als de tegengestelde krachten in jezelf niet in balans zijn, en de introverte kant bijvoorbeeld te sterk is, is de extraverte kant automatisch ook uit balans en dat komt volgens Jung tot uiting in neuroses, klachten van leegte en depressie.

Zelfrealisatie is vrij zeldzaam en vergt een langdurig proces, zegt Jung. Het onder ogen zien van je slechte kanten vraagt moed, en de meeste mensen komen daar niet aan toe voor hun 35-ste.[/wpgpremiumcontent]