Het staat in onze samenleving ook niet direct hoog aangeschreven. Liever stellen we ons sterk en onafhankelijk op.

Geen verstandige strategie voor wie hoopt op een lang en gelukkig leven, zeggen Amerikaanse psychologen. Ze bekeken de sterftecijfers van ruim zesduizend landgenoten die meededen aan langlopend onderzoek. Hun conclusie: mensen die geregeld hun problemen met anderen bespraken en om advies vroegen, leefden langer én zaten beter in hun vel.

Living longer with help from others, Journal of Health Psychology, nog te verschijnen