Big brother kan voortaan meekijken in onze dromen. De Japanse onderzoeker Yukiyasu Kamitani ontdekte namelijk een manier om met een hersenscanner te ‘zien’ wat iemand droomt.

Wat ‘ziet’ de scanner precies?

Yukiyasu Kamitani: ‘Niet het hele verhaal dat je droomt, maar wel welke beelden er in je droom voorkomen. Bijvoorbeeld dat van een huis, een man, een kamer of een auto.’

Hoe werkt dat?

‘We lieten onze proefpersonen eerst tijdens waaktoestand foto’s zien van allerlei objecten, en registreerden daarbij met de fMRI-scanner het patroon van hun hersenactiviteit. Elk object had zijn eigen specifieke patroon. Wanneer tijdens de droomslaap de computer zo’n patroon herkende, maakten we de proefpersoon wakker. Steeds bleek dat diegene inderdaad net had gedroomd over het object dat bij het patroon hoorde.’

Wat voor praktisch nut kan deze ontdekking hebben?

‘Het kan vooral van pas komen bij de behandeling van psychiatrische stoornissen. Het zou behandelaars helpen als ze objectief kunnen vaststellen welke inhoud hallucinaties en nachtmerries hun cliënten hebben. Ook kan deze techniek worden ingezet tijdens het waken: verlamde mensen kunnen er een robot of een computer mee besturen.’

Neural decoding of visual imagery during sleep, Science, 3 mei 2013