Hoe heeft u de E getekend? Er zijn twee manieren. U kunt de letter zo tekenen dat u haar zelf kunt lezen, óf zo dat anderen hem zouden kunnen lezen – voor uzelf in spiegelbeeld dus.

Amerikaanse onderzoekers gebruikten bovenstaande methode om te onderzoeken welke invloed macht heeft op het vermogen om je in een ander te verplaatsen. Proefpersonen werden hiervoor verdeeld in een machtsgroep, waarin ze de opdracht kregen een situatie te beschrijven waarin ze macht hadden over iemand anders, en in een niet-machtsgroep, die zich juist een situatie voor de geest moest halen waarin iemand controle had over hen. Daarna vroegen de onderzoekers de proefpersonen om met een stift een E op hun voorhoofd te tekenen.

Wat bleek? Degenen die in de machtsconditie waren ingedeeld, tekenden drie keer vaker een zelfgeoriënteerde E op hun voorhoofd dan de anderen. Machtige mensen kunnen minder makkelijk andermans perspectief innemen, aldus de onderzoekers.