Brein

Wat zou er gebeuren als u 27 varianten kreeg op te lossen van het eerste ‘luciferprobleem’ hierboven? In dit raadsel mag je slechts één lucifer verplaatsen om de som kloppend te krijgen; maar alle 27 raadsels van dit eerste type blijken uiteindelijk op te lossen met een en dezelfde verandering.

Waarschijnlijk zou u hetzelfde reageren als de proefpersonen van de Australische breinonderzoekers Richard Chi en Allan Snyder; steeds van de X een V maken.

Maar als mensen zo’n truc eenmaal snappen, blijken ze nogal rigide wanneer ze bij raadsels zoals nummer 2 opeens hun strategie moeten wijzigen. In het onderzoek van Chi en Snyder was na zes minuten slechts 20 procent erin geslaagd dat probleem op te lossen door van het +-teken ook een =-teken te maken.

Volgens de onderzoekers komt dat doordat onze linkerhersenhelft de neiging heeft stug vast te houden aan bestaande ideeën. En inderdaad: als ze de rechterslaapkwab van de proefpersonen stimuleerden met behulp van een elektrisch stroompje over de schedel, en ze de linkerslaapkwab op die manier juist onderdrukten, kwam 60 procent wél tot de juiste oplossing. Het wachten is nu op de eerste ‘denkhelm’ die ons buiten het laboratorium bij zulke vraagstukken kan helpen…

Facilitate Insight by

Non-Invasive Brain Stimulation, PLoS ONE, februari 2011