Ontwikkeling

– Pasgeboren baby’s kunnen al ritme onderscheiden in muziek. Onderzoekers lieten pasgeboren baby’s muziekjes horen, waarbij soms onverwacht een drumslag werd overgeslagen. De hersentjes produceerden in zo’n geval een elektrisch signaal waaruit afgeleid kon worden dat de baby’s wel zo’n slag hadden verwacht. (Proceedings of the National Academy of Sciences, januari 2009)

– Baby’s van een paar uur oud stemmen hun sociale gedrag al af op anderen. Pasgeboren hummeltjes kregen het gezicht van de onderzoeker voor zich. Die maakte eerst een paar minuten contact, hield vervolgens drie minuten lang zijn gezicht stil en neutraal en maakte daarna weer contact. Tijdens de neutrale fase zochten de baby’s steeds minder oogcontact en vertoonden ze tekenen van ongemak – effecten die ook tijdens de normale interactie bleven doorwerken. (Developmental Psychology, november 2008)

– Met negen maanden kunnen baby’s al vrolijke muziek van verdrietige onderscheiden. Wanneer baby’s lange tijd naar verdrietige muziekjes hadden geluisterd, gevolgd door een vrolijk wijsje – of andersom – veranderde ook hun gedrag: ze keken en luisterden met vernieuwde aandacht. (Infant Behavior and Development, december 2008)

– Baby’s van tien maanden kunnen al iemands bedoeling zien achter zijn gedrag. Ze keken langer en verbaasder wanneer ze iemand een omslachtige beweging zagen maken om een bal te

pakken, dan wanneer diegene dezelfde beweging maakte omdat er een hekje tussen hem en de bal stond.

(Psychological Science, januari 2009)