Het is een van de weinige keren dat Spock ouders aanraadt om hun eigen instinct te verloochenen. Spock vreest onder andere dat het kind zal zien dat de ouders vrijen. Het totale onbenul van de baby lijkt echter voldoende waarborg te bieden dat de tere kinderziel hier heus geen schade van zal ondervinden. Ook uit recent onderzoek blijkt dat het niet gevaarlijk is om het kind in bed te hebben. Deborah Jackson noemt het samenzijn van moeder en kind het meest natuurlijk en stelt dat op deze manier slaapproblemen en nachtelijke angstaanvallen voorkomen kunnen worden.

Uitrusten terwijl baby huilt

Waarschijnlijk mede dankzij relativerende artikelen in het maandblad Ouders van nu, is het taboe op het samen slapen van ouders en kind in één bed, in Nederland niet zo sterk als in andere landen in Europa. De GG & GD in Amsterdam laat weten dat volgens hun onderzoek een op de vijf zuigelingen bij de ouders in bed slaapt. En zeventig procent van de ouders heeft de wieg op de eigen slaapkamer staan. Hoe staan Nederlandse deskundigen hier tegenover?

Dolph Kohnstamm, emeritus hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie, stelt dat er moreel niets op tegen is als de baby bij de ouders slaapt en

dat de baby er ook niks van krijgt, maar dat het voor hemzelf niets zou zijn. ‘Ik heb nu eenmaal het idee dat de kans dat je op het kind gaat liggen vrij groot is en door de spanning die dat oproept, kan ik niet goed slapen. Het gevolg is slaapgebrek en chagrijn, zodat het kind indirect toch de dupe wordt.’

De ontwikkelingspsycholoog Dymph van den Boom van de Universiteit van Amsterdam: ‘Ik heb er geen bezwaar tegen, maar het gaat in tegen de regels van onze cultuur. Als het kind ouder wordt, dan hoort het van vriendjes dat het ongewoon is dat het bij de ouders in bed slaapt en dat zou negatieve gevolgen kunnen hebben.’

De kinderarts P. Zwart van ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle, is dankzij zijn werk met huilbaby’s op de hoogte van de gewoonten rond het slapen gaan. ‘Elke ouder probeert op eigen wijze een oplossing te vinden voor een huilbaby. De een gaat ’s nachts met het kind in de auto rondrijden en kent elk benzinestation in de buurt, de ander loopt de hele nacht met de baby door het huis en weer een ander neemt de baby bij zich in bed. Een huilbaby zal daardoor niet ineens van de drang tot huilen genezen zijn, maar de ouders kunnen tenminste wel in bed blijven liggen en wat rusten, terwijl hun kind huilt. Het gaat er uiteindelijk om dat ouders en kind samen tot een oplossing komen die voor allen werkt. Dat geldt ook voor baby’s die niet vaak huilen. In het algemeen zeg ik dat het kind gebaat is bij rust en regelmaat en dat lukt het best als het in een eigen bedje slaapt. Ik moet echter zeggen dat mijn eigen zoon als peuter een poos bij ons heeft geslapen. Hij klom dan zelf bij ons in bed. De afspraak was echter dat hij weg moest zodra hij ging spoken.’

Samen slapen kan prettig zijn, maar lost niet alles op. Bovendien komen sommige ouders op deze manier niet aan de nachtrust die ze nu eenmaal nodig hebben.

‘Ik vind het heerlijk om naast hem op het kussen wakker te worden. Alle opvoedingsboeken zeggen dat je ze niet bij je in bed moet nemen, maar ik denk dat ze niet goed snik zijn.’ James Bond vertolker Pierce Brosnan, blijkt over een zachte kant te beschikken als hij over zijn zoontje Dylan praat. En als het aan de Engelse publiciste Deborah Jackson ligt, zal Brosnan een trendsetter worden. Haar boek Three in a bed; The benefits of sleeping with your baby is een aanval op het idee dat het verkeerd is om een baby tussen de ouders in te laten slapen.[/wpgpremiumcontent]