Slecht nieuws over lichaam en gezondheid

Bijvoorbeeld: een kankerdiagnose; acuut gevaar door vervuild water, straling, pesticiden, etc.
Hierbij willen de meeste ontvangers helemaal geen inleiding op het slechte nieuws, maar meteen weten waar ze aan toe zijn. Weer dan dus zo direct mogelijk, op het botte af.

Slecht nieuws in sociale relaties

Zoals: het uitmaken van een liefdesrelatie; problemen met een product of service in een zakelijke relatie.
Hierbij vinden mensen een korte buffer van één zin het prettigst. Gebruik een openingszin om de ontvanger voor te bereiden dat er slecht nieuws aankomt, zoals: ‘We moeten praten’, of: ‘Ik heb slecht nieuws’.

Slecht nieuws dat iemands identiteit of overtuigingen raakt

Bijvoorbeeld: het beëindigen van een arbeidscontract, of als er nieuwe informatie/onderzoek is dat de overtuigingen van de ander onderuithaalt.
Alleen hierbij vonden proefpersonen een iets langere buffer acceptabel – hoewel hun voorkeur neigde naar een korte buffer. Je kunt dus eerst enkele onderbouwende feiten vertellen, bijvoorbeeld waarom deze ontslagronde noodzakelijk is, voordat je het slechte nieuws geeft.

Bad news first: how optimal directness depends on what is negated, Professional Communication Conference, 2017 IEEE International