Meer hartstocht in uw relatie? Zes beproefde adviezen

Tip 5. Verander de stijl van seksueel op elkaar reageren
Wacht u meestal tot uw partner de eerste stap zet? Misschien bent u meestal de gever of de ontvanger als u met elkaar naar bed gaat, zelfs al raakt u elkaar allebei aan. Hoe zit dat in uw relatie? Neemt u de leiding of bent u meer een passieve deelnemer? Herken uw karakteristieke rol in de seksuele relatie en probeer die opzettelijk te veranderen. Verander de dominerende toon of thema’s die kenmerkend zijn voor uw seksuele relatie.

Hoe pakt u dat aan? Vraag uw partner om de rollen samen met u welbewust te wijzigen, of doe dat in ieder geval zelf. Denk eraan: uw partner zal waarschijnlijk net zo zenuwachtig zijn als u, dus verwacht niet dat hij of zij u emotioneel kan steunen. Heb geduld met uw partner en met uzelf. Benader het als een oefening om uzelf in de relatie met uw partner te accepteren, te steunen en te waarderen. In het boek Intimacy & Desire van David Schnarch staat meer over de emotionele aanpak van het veranderen van je seksuele relatie.

Advies 6: Verdiep de betrokkenheid tijdens de seks