Liefde is een inspiratiebron voor gedichten, liedjes en verhalen. Maar betekent dat ook dat de liefde creatiever maakt? Een Nederlands-Duits onderzoeksteam nam de proef op de som. Het liet proefpersonen denken aan a) een wandeling met hun geliefde of b) seks met iemand die ze aantrekkelijk vonden, maar op wie ze niet verliefd waren. Een controlegroep maakte in gedachten een wandeling alleen. Daarna kregen alle proefpersonen een aantal creatieve en analytische opdrachten.

Training Meer genieten van seks
Training

Training Meer genieten van seks

  • Nog meer genieten van seks, alleen én samen
  • Ontdek jouw seksuele rem en gaspedaal
  • Leer welke seksmythes er zijn, en hoe die jouw plezier in de weg kunnen staan
Bekijk de training
Nu maar
45,-

De onderzoekers ontdekten dat degenen die aan een wandeling met hun geliefde hadden gedacht, hoger scoorden op creativiteit dan de controlegroep. De mensen die aan seks hadden gedacht, scoorden juist hoger bij het oplossen van de analytische vragen.

Volgens de onderzoekers denken verliefde mensen meer aan de toekomst, en dat zou de creativiteit bevorderen. Door seks daarentegen zouden mensen meer gericht raken op het hier en nu en op concrete details, en dat stimuleert het analytisch denken.

Personality and social psychology bulletin, november 2009, en www.scientificamericanmind.com