Zij konden hun problemen bespreken met een maatschappelijk werker. Dit blijkt ondanks alle goede bedoelingen geen positief effect te hebben en de gezondheid verbetert niet merkbaar. Negatieve effecten treden echter wel op. De professionele hulp holt de normale sociale steun uit. De naasten van de rouwende hebben kennelijk het gevoel dat hun steun gemist kan worden nu hij of zij in professionele handen is. Daarnaast blijkt dat de druk om op te knappen bij een deel van de rouwenden spanning oproept. De Keijzer concludeert dat normale rouw niet thuis hoort in het hulpverleningscircuit. Rouw is een moeilijke fase waar iemand doorheen moet en dat kan alleen verzacht worden door vrienden en familie.

(Psy, 8 mei 1997)