Dat stellen Belgische psychologen na onderzoek onder ruim vierhonderd mensen over hun politieke denkbeelden en mening over immigranten. Ook werd onderzocht hoe de proefpersonen met emoties omgingen.

Uitkomst: hoe rechtser en racistischer de deelnemers waren, en hoe meer hun voorkeur uitging naar een maatschappij waarin één groep de baas is, hoe lager hun emotionele intelligentie was. Volgens de onderzoekers hing een lage score vooral samen met een verminderd vermogen om andermans perspectief in te nemen.

The relationship of trait emotional intelligence with right-wing attitudes and subtle racial prejudice, Personality and Individual Differences, mei 2017