Zijn de puberjaren niet gewoon woelige jaren waarin relatief veel herinneringswaardige dingen gebeuren?

‘Misschien wel, maar dat vinden we niet terug in de resultaten. Sterker nog: het blijkt dat we uit onze jeugd relatief vaak neutrale gebeurtenissen oprakelen en niet zozeer “eerste keren” of andere emotionele zaken. Er is trouwens wel een cultureel verschil: de Amerikaanse reminiscentiepiek ligt twee jaar eerder dan de Nederlandse, en de piek van vrouwen ligt gemiddeld ook iets eerder dan die van mannen.’

Training Positief opvoeden voor puberouders
Training

Training Positief opvoeden voor puberouders

  • Positief contact maken met je kind
  • Omgaan met je eigen emoties én die van je kind
  • Afspraken maken en grenzen stellen
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Hoe kan het dat zaken uit de puberteit zo goed blijven hangen?

‘We vermoeden dat dat komt doordat pubers een beter werk­geheugen hebben dan oudere mensen. We doen momenteel vervolgonderzoek om te kijken of die hypothese klopt.’

Geldt het reminiscentie-effect ook voor niet-autobiografische zaken, zoals nieuwsberichten?

‘Ja, over het algemeen herinneren we ons nieuwswaardige dingen uit onze puberteit beter dan nieuws uit een andere periode. Hetzelfde geldt voor herinneringen aan boeken, films en muziek.’